Inception

UNIEK
Onze visie op software en het juiste gebruik daarvan heeft zich vertaald in een unieke werkwijze en stijl van samenwerking.

WAAROM
Wij willen organisaties HELPEN om met technologie/software het werk SLIMMER, BETER en LEUKER te kunnen uitvoeren. ICT biedt zoveel kansen, het is jammer als u die kansen laat liggen. Waarom moeilijk als het makkelijk kan?

HOE
Wij geloven in het leveren van daadwerkelijke toegevoegde waarde en niet in het ´snelle gewin´ of ´onbruikbare technische hoogstandjes´.

WAT
Wij ontwikkelen webapplicaties voor alle typen organisaties ter ondersteuning van het managen (beheersen) van deze organisaties en het streven naar continue verbetering: Control your visio

www.inception.nl


ManualMaster

Heeft u tijd voor honderden procedures ten behoeve van ISO 9000-certificatie, HACCP, HKZ-certificatie, NIAZ-accreditatie, werkinstructies, formulieren, normstelsels, CCKL-vereisten of verbetermethodieken? ManualMaster Starling houdt het allemaal voor u bij. ManualMaster Starling, goed gereedschap, eenvoudig te bedienen met oog voor juist die details die kwaliteitsmanagement en documentbeheer zo complex maken. ManualMaster al meer dan twintig jaar een begrip.

www.manualmaster.com


 

STANDHOUDER ZIJN OP DIT CONGRES?

Wilt u informatie over standruimte of sponsormogelijkheden neem dan contact op met:

  • Camilla van Kampen
    tel. 06-54 94 87 54
    e. camillavankampen@vakmedianet.nl

  • Mieke Bensink
    tel. 06-54 94 87 56
    e. miekebensink@vakmedianet.nl

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.